Onarım Hüküm ve Koşulları

Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı: PROMC Profesyonel Makine Cihaz ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (“ProMC”)Onarım Hüküm ve Koşulları
İş bu hüküm ve koşullar, ProMC tarafından sağlanacak servis hakkındaki kuralları belirler.
 1. ProMC tarafından verilen servis hizmeti, Apple garantisi, veya tüketici kanununu garanti hükümleri kapsamına giriyorsa, ilgili koşullar veya yürürlükteki yasa hükümleri uygulanır.
 2. Müşteri, ProMC’ye teslim edilen cihaz üzerindeki her türlü verinin yedeklenmesine ilişkin yükümlülük ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, peşinen beyan ve kabul eder. Cihazı servise vermeden önce ürününüzdeki tüm verileri, yazılımı, programları yedeklemek ve verilerin ürününüzden silinip silinmeyeceğine karar vermek tamamen ve yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Müşteri, ürününün yasa dışı dosyalar/veriler içermediğini beyan ve kabul eder.
 3. Müşteri, ProMC tarafından sağlanan hizmetlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı,gelir kaybı, para kaybı, iş yada fırsat kaybı, itibar kaybı, verilerin kaybı, zarar görmesi veya bozulması, ürününüzde saklanan veya kullanılan verilerin eski haline getirilmesi ve ürününüzde saklanan verilerin gizliliğini koruyamamaktan kaynaklı maliyetlerin hiçbiri için, hiçbir durumda ProMC’nin sorumlu tutulamayacağını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.
 4. Müşteri, ProMC’ye teslim ettiği ürünlerle ilgili yapılacak iş ve işlemler hususunda tüm yetkinin ve işleyişin ProMC ve/veya Apple Onarım Merkezi tarafıdan belirleneceğini peşinen kabul ve beyan eder.
 5. Müşteri, Cihazla birlikte SIM kart ve aksesuar teslim etmemesi gerektiğini bildiğini, aksi halde ortaya çıkabilecek eksik yanlış hizmet veya hasarlardan PROMC’ nin sorumlu tutulamayacağını bildiğini peşinen kabul ,beyan ve taahhüt eder.
 6. Müşteri, garanti kapsamı ve bu kapsamdaki haklarına ilişkin bilgileri satın alma esnasında ürün ile birlikte kendisine teslim edilen kullanım kılavuzundan edindiğini, garanti kapsamında bulunmayan durumlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu ve ürünün garanti süresi devam etse bile garanti kapsamı haricindeki durumlar için ek ücretlendirme yapılacağını bildiğini kabul ve beyan eder.
 7. Müşteri, garanti dışı servis işlemlerinde, onarım önerisi kabul edilmeyip, ürününü onarılmadan servisten almayı tercih ettiğinde, servis formu önyüzünde belirlenen arıza tespit/tanılama ücretini ödeyeceğini bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, ürünün garanti süresinin belirlenmesi ya da gerekli olabilecek diğer konular için ProMC tarafından talep edilmesi halinde cihaza ait orijinal faturayı ibraz edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
 8. Müşteri, işletim sistemi ve lisansı müşteriye ait olmak kaydıyla uygulama programlarının kurulumu, virüs temizleme, veri yedekleme, bakım vb. tüm garanti kapsamına girmeyen ek hizmetlerin ücretlendirileceğini, cihaz üzerinde yer alan lisanssız programların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.
 9. Müşteri, ProMC teknisyen incelemesi ya da Apple Onarım Merkezi incelemesi ile ortaya çıkan fiziksel hasalarla, yetkisiz müdahaleler, sıvı teması vb arızalarla ilgili kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.
 10. Müşteri, ücretli onarımlar dışında kendisinden garanti kapsamı içerisindeki tüm onarımlar için parça değişikliği, cihaz değişimi, yazılım güncelleme vb onay alınmayacağını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.
 11. Müşteri, ProMC tarafından kendisine mail yoluyla bildirilen onarım ücretine 3 (üç) gün içerisinde onay vermediği durumda cihazın onarılmadan kendisine iade edileceğini bildiğini ve ProMC tarafındanönceden sözlü veya yazılı belirtilen veya form üzerinde yer alan arıza tespit /servis ücretinin kendisinden talep edileceğini bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Müşteri, servis formu ön yüzünde belirtilmemiş dahi olsa en az 240 TL arıza tespit ücretini ödemesi gerektiğini bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Müşteri, servis ihtiyacı olan ürününde, orijinal olmayan parçalar, yetkisiz servis noktaları ve kişilerce açılmış ve/veya müdahale görmüş cihazlar ile kullanıcıların hatalı ya da yanlış kullanım ya da dış sebeplerden dolayı oluşan arızaları garanti kapsamı dışında değerlendirilir. Bu tür cihazların servis girişlerinin garanti dahili yapılmış olması durumu değiştirmez. Arızanın, ProMC’ye bırakıldıktan sonra da devam edebileceği veya bu sebeple hasarın ilerleyebileceği konusunda bilgilendirildiğini, ortaya çıkacak yeni arıza yada hasarlardan hiçbir durumda ProMC’nin sorumlu tutulamayacağını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder. Hasar oluşması durumunda, ürün garanti kapsamında olsa bile ProMC servisin tamamlanması için ek masraflar konusunda sizin onayınızı isteyecektir. Müşteri, onay vermediği durumda, ProMC’nın ürününü hasarlı durumda, onarılmadan, hiçbir sorumluluğu olmaksızın iade edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
 14. Müşteri, ProMC tarafından işlem ve onarım yapıldıktan sonra cihazın eski arıza durumuna-düzeyine getirilmesini talep edemeyeceğini, bunun teknik olarak da mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.
 15. Müşteri, cihaz üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilen ilave hasar ve onarılması zorunlu olan durumlar giderilmeden, cihazın onarımının ProMC tarafından gerçekleştirilemeyeceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.
 16. ProMC tarafından, Apple ürününüze sağlanan servisin tamamlandığına ilişkin sizi yazılı yada sözlü, bilgilendirdikten sonra doksan (90) gün içinde ürünü almaya gelmemeniz ve ödemeniz gereken ücretleri ödememeniz durumunda ProMC ürününüzü terk edilmiş sayacak ve yürürlükteki yasalar gereğince ürününüzü elden çıkarma ve imha hakkına sahip olacaktır.
 17. Müşteri, sağlanan hizmet veri aktarımı ya da yazılım kurulumu içeriyorsa, verileri işlemeye ve aktarmaya yetkiniz olduğunu ve yazılım lisanslarının koşullarını bildiğini kabul ettiğini, ProMC’nin verileri aktarması ve adınıza bu tür koşulları kabul etmesi için yetki verdiğini peşinen kabul ve beyan eder.
 18. Müşteri, ProMC’ye kargo, nakliye veya posta yolu ile gönderdiği ve servis hizmeti sonrası bu yollardan biri ile kendisine ulaştırılan cihazlarının bu yollarla taşınması esnasında hasar, zarar ya da ziyan görmesi durumunda, ProMC’nin hiçbir durumda bu hasarlardan sorumlu tutulamayacağını bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 19. Müşteri, ProMC’ye teslim edilen cihazın onarımı esnasında, Apple Onarım Merkezi’nde servis hizmeti verilmesi gerekliliği ortaya çıktığı durumlarda, cihazının ilgili yerlere gönderilmesini kabul ettiğini peşinen kabul ve beyan eder.
 20. Servis hizmeti sonunda, ürünün Müşteriye teslim edilebilmesi için bu sözleşme ve ön yüzünde bulunan formun ıslak imzalı olarak teslim alacak kişide bulunması gerekmektedir.
 21. Müşteri, ıslak imzalı form servise başvuran kişiye ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından ürün tesliminin gerçekleştirileceğini, iş bu formun üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı meydana gelebilecek durumlardan ve sonuçlarından dolayı ProMC’nin hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul ve beyan eder.
 22. Müşteri, işbu servis formunun Müşteri, servise cihazını resmi kimliğini ibraz ederek teslim etmeyi, teslim anında beyan ettiği bilgilerinin de doğruluğunu peşinen kabul ve beyan eder. Müşterin, eksik veya yanlış bilgi verilmesinden kaynaklanacak her türlü sonuçtan hiçbir durumda ProMC’nin sorumlu tutulamayacağını bildiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 23. Müşteri, ücreti ön ödeme olarak alınan garanti dışı ücretli değişime uygun görülen cihazının teslimatından onarımına kadar geçen sürede fiyat artışı olması durumunda, artış miktarının kendisine bilgi verilerek, onay vermesi durumunda işlemlere devam edileceğini peşinen kabul ve beyan eder.
 24. Garanti dışı ücretli onarımlarda onarım esnasında ek arızalara bağlı olarak; parça değişim bedeli değişkenlik gösterebilir. Cihaz eski arıza düzeyine getirilemez. Bu durumda kullanıcıya sunulan yeni fiyatlandırmanın kabul edilmesi durumunda işlemlere devam edilir.
 25. Yalnızca bu Hüküm ve Koşullar ProMC’nin ürününüz için sağladığı hizmetin kurallarını belirler. ProMC’nin bu hüküm ve koşullardaki hizmet ve desteği yerine getirebilmesi için sizin kişisel bilgilerinizi toplaması, işlemesi ve kullanması gerektiğini kabul eder ve onaylarsınız.
 26. Müşteri tarafından bu formun gönderilmesi birlikte, www.promc.com.tr web sitesinde kamuoyu ile paylaşılan “Kişisel Verilerin Korunması Politiası”nı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
 27. Müşteri, bu formun gönderilmesi ile birlikte,www.promc.com.tr web sitesinde kamuoyu ile paylaşılan, “Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formunu” nu okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
 28. Müşteri tarafından bu formun gönderilmesi ile birlikte, “Cihaz Kabul Formu” ön yüzünde bulunan bilgilerin doğruluğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder.