Onarım Hüküm ve Koşulları

İş bu hüküm ve koşullar, ProMC tarafından sağlanacak servis hakkındaki kuralları belirler.

1- ProMC, verilen servis hizmetini müşteri başına bir (1) ürünle sınırlayabilir. Verilen hizmet Apple garantisi, veya tüketici kanununu garanti hükümleri kapsamına giriyorsa, ilgili koşullar veya yürürlükteki yasa hükümleri uygulanır.

2- Müşteri, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na teslim edilen her türlü verinin yedeklenmesine ilişkin yükümlülük ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, peşinen kabul eder. Servis esnasında verilerin kaybolma olasılığı vardır ve veriler kurtarılamayabilir, silinebilir veya yeniden biçimlendirilebilir. Bu nedenle, cihazı servise vermeden önce ürününüzdeki tüm verileri, yazılımı, programları yedeklemek ve verilerin ürününüzden silinip silinmeyeceğine karar vermek tamamen ve yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. ProMC, sağladığı hizmetlerden dolayı verilerin, yazılımın ya da programların kaybolması, kurtarılması veya bozulmasından sorumlu değildir veya ürününüz ya da diğer ekipmandaki kullanım kaybıyla ilgili sorumluluk kabul etmez. Ürününüzün yasa dışı dosyalar/veriler içermediğini beyan edersiniz.

3- Müşteri, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na teslim ettiği ürün/ürünlerle ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler konusunda tüm yetkinin ve işleyişin Servis'in yetkili teknisyenlerince belirleneceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4- Müşteri, cihazı teslim ederken, cihaza ilişkin bilgiler, cihazla teslim edilen aksesuarlar ve bunların genel durumu ile arıza ve cihaz üzerinde mevcut hasar bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak forma girdiğini, cihazla birlikte SIM kart teslim etmemesi gerektiğini bildiğini, aksi durumda meydana gelebilecek eksik ya da yanlış hizmet veya hasarlar ile her türlü sonuçtan ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- Müşteri, cihazdaki arıza durumunu veya fiziksel hasar durumunu veya teslim aşamasında formda belirtilmemiş olsa dahi bunun uzmanlık gerektiren bir inceleme ile tespit edilmesi gerektiğinden hiçbir bağlayıcılığı olmadığını, PoMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ve/veya Apple Onarım Merkezi tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen arıza ve hasar durumunun doğru olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

6- Müşteri, garanti kapsamı ve bu kapsamdaki haklarına ilişkin bilgileri satın alma sırasında ürünü ile birlikte kendisine teslim edilen kullanım kılavuzundan edindiğini, garanti kapsamında bulunmayan durumlarla alakalı bilgi sahibi olduğunu ve ürünün garanti süresi devam etse dahi garanti kapsamı harici durumlar için ek ücretlendirme yapılacağını bildiğini kabul ve beyan eder

7- Garanti Dışı servis işlemlerinde, onarım önerisi kabul edilmeyip, ürünün onarılmadan servisten alınması tercih edildiğinde teslim sırasında KDV dahil 240 TL. arıza tespit/tanılama ücreti alınır. Garanti Dışı / Ücretli işlemlerde, toplam servis maliyeti (KDV dahil) 240 TL’yi geçmeyeceği durumlarda kullanıcının onayı beklenmeden servis işlemine devam edilerek onarım gerçekleştirilebilir. Toplam servis onarım maliyetinin bu limitin üzerinde olduğu her durumda onarım işlemine başlanmadan önce kullanıcıya e-posta ile fiyat bildirimi yapılarak, fiyat onayı alınır.

8- Müşteri, garanti süresinin Apple Türkiye’den satın alınmış olan cihazlarda satış faturası tarihinden itibaren iki yıl olduğunu bildiğini, ürünün garanti süresinin belirlenmesi ya da gerekli olabilecek diğer hususlar için ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından talep edilmesi halinde orijinal faturayı ibraz edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

9- Müşteri, işletim sistemi ve lisansı müşteriye ait olmak kaydıyla uygulama programlarının kurulumu, virüs temizleme, veri yedekleme, bakım vb. tüm garanti kapsamına girmeyen ek hizmetlerin ücretlendirileceğini, cihaz üzerinde yer alan lisanssız programların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

10- Müşteri, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na gelen her ürünün fotoğrafının çekildiğini bildiğini, darbe itirazı olması durumunun değerlendirilmesinde öncelikle bu fotoğrafların referans alınacağını, ürün üzerinde görünür ya da görünmez fiziksel hataların tespitinde teknisyen/Apple Onarım Merkezi raporlarını esas alınacağını peşinen kabul eder.

11- Müşteri, işbu form üzerinde bilgisini vermediği veya ürün kabul aşamasında yapılan fiziksel kontrollerde görünmesi mümkün olmayan veya gözden kaçan hasarlar formda belirtilmemiş dahi olsa, teknisyen incelemesi/Apple Onarım Merkezi incelemesi ile ortaya çıkan fiziksel hatalarla, yetkisiz müdahaleler, sıvı teması vb arızlarla ilgili kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

12- Müşteri, ücretli onarımlar haricinde kendisinden garanti kapsamı içerisindeki tüm onarımlar için (parça değişikliği, cihaz değişimi, yazılım vb.) onay alınmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

13- Müşteri, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'nın kendisine ilettiği onarım ücretine 5 (beş) gün içerisinde onay vermediği takdirde cihazın onarılmadan kendisine iade edileceğini, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından önceden belirtilen ve teknisyen tarafından form üzerine not düşülen arıza tespit ücretinin kendisinden talep edileceğini bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

14- Müşteri, servis ihtiyacı olan ürününde problem orijinal olmayan parçalar, yanlış ya da hatalı kullanım ya da dış sebeplerden dolayı oluştuysa, ProMC ürünü servise almadan size geri iade etme hakkını saklı tutar ve sizi ilgili arıza tespit/ tanılama ücretinden sorumlu tutabilir. ProMC, yetkisiz onarımlardan veya değişimlerden dolayı onarım sırasında üründe meydana gelen hasardan sorumlu tutulamaz. Hasar oluşması durumunda, ürün garanti kapsamında olsa bile ProMC servisin tamamlanması için ek masraflar konusunda sizin onayınızı isteyecektir. Onay vermeyi reddetmeniz durumunda, ProMC ürününüzü hasarlı durumda, onarılmadan, hiçbir sorumluluğu olmaksızın iade edebileceğini peşinen kabul ve beyan eder.

15- Taraflar iş bu sözleşme üzerinde belirlenen ve/veya bu sözleşme üzerinde belirlenmeksizin yapılan işe ilişkin olarak mevzuatta bulunan iş günü sürelerine Cumartesi ve Pazar günlerinin dahil olmadığını bildiklerini kabul ve beyan ederler.

16- Müşteri, kendi onayı ile cihazı üzerinde ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından işlem ve onarım yapıldıktan sonra cihazın eski arıza düzeyine getirilmesini talep edemeyeceğini, bunun teknik olarak da mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

17- Müşteri, cihaz üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu tespit edilen ek hasar ve onarılması zorunlu olan durumlar giderilmeden cihazın onarımının gerçekleştirilemeyeceğini bildiğini, bu hasarların onarılmasına ve maliyetlerinin yansıtılmasına peşinen onay verdiğini kabul ve beyan eder.

18- ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından, Apple ürününüze sağlanan servisin tamamlandığına ilişkin sizi bilgilendirdikten sonra doksan (90) gün içinde ürünü almaya gelmemeniz ve ödemeniz gereken ücretleri ödememeniz durumunda ProMC ürününüzü terk edilmiş sayacak ve yürürlükteki yasalar uyarınca ürününüzü elden çıkarma hakkına sahiptir ve teslim almadığı üründen ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'nın sorumlu olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

19- Müşteri, kullanıcı hatalarından ve cihaz kullanma kılavuzuna aykırılıktan kaynaklanan tüm arızaların garanti kapsamı dışında olduğunu, garanti süresi dolmuş ve/veya garanti kapsamı dışında kalmış cihazlar için ancak hizmet bedeli ödeyerek servis hizmeti alabileceğini, hizmet bedeli ödenmediği durumda ürünün kendisine teslim edilmeyeceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

20- Müşteri, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısına kargo, nakliye veya posta yolu ile gönderdiği ve servis hizmeti sonrası bu yollardan biri ile kendisine ulaştırılmasını talep ettiği cihazların taşıma esnasında hasar, zarar ya da ziyan görmesi durumunda ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

21- Müşteri, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na teslim edilen cihaza başka bir lokasyonda ya da Apple Onarım Merkezi Teknik Servisi tarafından servis hizmeti verilmesinin gerekmesi halinde ilgili yetkili servis sağlayıcısı'na gönderilmesi ve geri dönmesi sırasında geçen sürelerin servis hizmet süresinden sayılmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

22- Müşteri, garanti süresi devam eden ve yetkisiz müdahale olmayan ürünlerin teknisyen raporuna istinaden ücret karşılığı birebir aynı cihaz ile değiştirilebileceğine, bu durumda ürünün garanti süresinin kaldığı yerden devam ettiğine dair kendisine bilgi verildiğini kabul eder.

23- Müşteri, garanti süresi biten ve yetkisiz müdahale olmayan ürünlerin teknisyen raporuna istinaden ücret karşılığı birebir aynı cihaz ile değiştirilebileceğine bu durumda yeni verilen ürünün garanti süresinin 6 ay ile sınırlı ve swap ürün verileceğini ve bu ürünün aksesuarsız kutu içermediğine dair bilginin kendisine verildiğini kabul eder.

24- Müşteri, ücretli ürün değişimi ve ekran değişimi bedellerini ürünü servise teslim anında ödeyeceğini kabul eder.

25- Müşteri, kullanıcı kaynaklı sorunların ürünün ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na bırakıldıktan sonra da devam edebileceği veya bu sebeple arızanın ilerleyebileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

26- işbu sözleşme ve ön yüzünde bulunan formun kullanıcı tarafından imzalanması, ürünün Müşteri tarafından, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı Formunda belirtilen şekil ve şartlarda, sağlam ve çalışır durumda teslim alındığını gösterir.

27- Servis hizmeti sonunda ürünün Müşteriye teslim edilebilmesi için bu sözleşme ve ön yüzünde bulunan formun ıslak imzalı olarak teslim alacak kişide bulunması gerekmektedir.

28- Müşteri, ıslak imzalı form ile servise başvuran kişiye ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından ürün tesliminin gerçekleştirileceğini, bu teslimatta dolayı ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'nın hiçbir sorumluluk taşımadığını peşinen kabul ve beyan eder.

29- Müşteri, işbu servis formunun üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı meydana gelebilecek durumlardan ve sonuçlarından dolayı PrOMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısının hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul ve beyan eder.

30- Müşteri, servise cihazını resmi kimliğini ibraz ederek teslim etmeyi, teslim anında beyan ettiği bilgilerinin de doğruluğunu peşinen kabul ve beyan eder.

31- Müşteri, ücreti ön ödeme olarak alınan garanti dışı ücretli değişime uygun görülen cihazının teslimatından onarımına kadar geçen sürede fiyat artışı olması durumunda, artış miktarının kendisine bilgi verilerek, onay vermesi durumunda işlemlere devam edileceğini peşinen kabul eder.

32- Garanti dışı ücretli onarımlarda onarım esnasında ek arızalara bağlı olarak parça değişim bedeli değişkenlik gösterebilir. Cihaz eski arıza düzeyine getirilemez. Bu durumda kullanıcıya sunulan yeni fiyatlandırmanın kabul edilmesi durumunda işlemlere devam edilir.

33- Müşteri adresinden servise gönderilen kargolarda paketleme işlemi müşteri tarafından yapılmaktadır. Paketlemenin doğru yapılmamasından kaynaklanabilecek her türlü hasarda müşteri sorumludur.

34- Cihazın donanımsal, fiziksel ve yazılımsal durumu, ProMC Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’na ulaştığı durum baz alınarak işleme alınır. Taşıma esnasında oluşabilecek hasarlardan ProMC hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

35- Bu form sadece ProMC’ye bilgi iletimi için doldurulmuştur.

36- Müşteri tarafından bu formun gönderilmesiyle, Müşteri ProMC resmi web sitesinde yayınlanan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanını" okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

Bu Formun imzalanması ile Müşteri E-Servis Formu ön yüzünde bulunan bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı İçin Lütfen BURAYI TIKLAYIN

Mesafeli Cihaz Sözleşmesini ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanını Okudum Anladım Kabul Ediyorum.